صندوق فروشگاهي pos

مناسب براي فروشگاهاي کيف وکفش ولباس کتابفروشي ها ، فروشگاهاي مواد غذايي ،داروخانه ها و کليه اصناف ، فروشگاههاي بزرگ و تعاوني هاي مصرف ، سوپر مارکت ، قنادي ، آجيل وخشگبار ، رستوران و اغذيه فروشي

 

 

 

  

 

پوز دارا pos

صندوق فروشگاهی  پوز

پوز مدل EZ 45

 پوز فروشگاهی    EZ-45

صندوق فروشگاهي دارا مدل 131

صندوق فروشگاهی پند 131

صندوق فروشگاهي ACLAS

صندوق فروشگاهی  ACLAS

 

صندوق فروشگاهی شارپ ارزان

صندوق فروشگاهی شارپ ارزان 102

صندوق فروشگاهی شارپ مدل 203

صندوق فروشگاهی شارپ 203

 
 

پوز لمسی فروشگاه TOUCH POS

پوزلمسی6910 TOUCHPOS

صندوق لمسی فروشگاهی

پوزلمسی6212        TOUCH POS

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------
صندوق فروشگاهی ACLASS
صندوق لمسی TOUCH POS
صندوق فروش لمسی TOUCH POS
صندوق مدل 102 XW-A
صندوق فروشگاهی شارپ
+ نوشته شده توسط شرکت تراز ایران گام در سه شنبه ۳۰ شهریور۱۳۸۹ و ساعت ۱۲:۴۹ بعد از ظهر |